Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Torsdag 29. august 10:30 - Torsdag 29. august 14:00

Møterom 102, Fylkeshuset

Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Saker til behandling:

Saksnr Innhald  
YN-3/19 Kompetansealliansen Møre og Romsdal  
YN-4/19 Kvalitetssystem for seksjon opplæring i bedrift  
YN-5/19 Formidling til læreplass 2019  
YN-6/19 Jenter i elektrofag - status etter eitt år  
YN-7/19 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2018  

 

RS-10/19

 

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og   Romsdal 2019-2023

 
RS-11/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - Yrkesopplæringsnemnda  
RS-12/19 Periode 2019 - 6 Budsjettoppfølging -   Yrkesopplæringsnemnda  
RS-13/19 Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og   munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune  
RS-14/19 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar   2019  
RS-15/19 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering   2 og eksamen - skoleåret 2018/2019  
RS-16/19 Skolevalg 2019  
RS-17/19 Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar våren 2019  
RS-18/19 Rundskriv om læremiddel 2019/20  
RS-19/19 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem  
RS-20/19 Hovedinntaket 2019/2020  
RS-21/19 2.gongs inntak til skoleåret 2019/2020  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.