Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 2. oktober 10:00 - Torsdag 3. oktober 15:00

Molde - Quality Hotel Alexandra i Molde

IT-samling høst 2019 - Hotel Alexandra

Høstens IT-samling skole blir arrangert onsdag 2.oktober og torsdag 3.oktober 2019 - Quality Hotel Alexandra i Molde.

Samlingen er gratis, men reise og oppholdskostnader, dekkes av hver enkelt. Lærlinger er velkommen til å delta på IT samlingen. 

Agenda

Onsdag 2.oktober 2019

 

10.00 – 10:05 Velkommen til IT-samling - Dagfinn
10:05 – 11:00 Rammeavtale multifunksjonsmaskiner – Ricoh og Andry
  Det er inngått en ny rammeavtale for multifunksjonsmaskiner med Ricoh. Ricoh og IT-seksjonen går gjennom modeller, bestilling- og driftsrutiner.
11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:00 Nytt innenfor Samordnet kommunikasjon - Rune Stene
  Ny versjon av Cisco Jabber er under test i sentraladministrasjonen. Rune viser oss endringen i den nye versjonen, samt informasjon om nytt fjernundervisningsrom på Fylkeshuset.
12:00 – 12:45 Lunsj
   
12:45 – 16:30 Omstilling 2020 - “P3 - Organisering av IT-funksjonen" - Dagfinn Grønvik, Gjermund Lanestedt og Therese Neråsen (Agenda Kaupang)
  Gjermund Lanestedt og Therese Neråsen i Agenda Kaupang vil sammen med prosjektleder Dagfinn Grønvik presentere resultatene fra prosjektet “P3 - Organisering av IT-funksjonen" så langt. De vil også presentere alternative modeller for organisering av IT-funksjonen og lose oss gjennom et gruppearbeid med innspill til modellene.
19:00 Middag

 

Torsdag 3.oktober 2019

 

09:00 – 09:30 Oppsummering IKT plan
  Status fra skolene og skoleeier. Innhold i fag kontra kompetanse i system. Nå kommer nye læreplaner med nytt innhold.
09:30 – 10:30 Visma In School - VIS
  Visma In School begynner nå å ta form. Vi får nå en demonstrasjon av løsningen, framdriftsplan for videre aktiviteter og planlegging av driftsrutiner.
10:30 – 11:00 “Support” i Pureservice
  Gjennomgang av rutiner for bruk av Pureservice ved innføring av VismaInSchool og status på de generelle driftsrutinene.
11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:00 Office 365 - hovedprosjekt + skoleprosjektene
  Office 365 skal innføres i hele fylkeskommunene i 2020. Prosjektet skal bidra til færre IT-systemer og bedre samhandling.
12:00 – 12:45 Lunsj
12:45 – 14:00 Netctrl, Presens og PAS - rutiner
  Vi oppsummerer forrige eksamensperiode og legger plan for hvordan vi forbedre testrutinene fram mot neste periode. Sesjonen foregår sammen med eksamenslederne som også er samlet i Molde den dagen.
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 14:45 Status nettverk infrastruktur
  Flere større endringer har skjedd på nettverkssiden. Nettverksgruppa oppsummerer nyheter og status på fylkesnettet, Cisco onboarding, utskifting av rutere og Cisco aksesspunkt.
14:45– 15:15 Fellestid med erfaringsutveksling

Kontaktpersonar

Dagfinn Grønvik Dagfinn Grønvik
IT-sjef
71 28 01 49 /
Mob. 959 25 924
Send e-post
Heidi Cathrine Thomassen
Leiar
71 28 01 45
Send e-post

Dokument

IT-Samling skole vår 2019
PDF-dokument - 138,40 kB