Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 11. september - Onsdag 2. oktober

Alle regionar i fylket

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

I samarbeid med sentrale aktørar frå utdanning, arbeidsliv, kommunar og organisasjonar inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune alle ungdomar på 10. trinn til å vere med på Karrieredagane 2019.

Målsettingane med Karrieredagane er at:

  • Alle avgangselevar frå grunnskolen skal få eit realistisk og levande bilete av utdanningsvegar og arbeids- og karrierevegar i Møre og Romsdal.
  • Karrieredagane skal gi dei unge ein sjanse til å finne ut meir om organisering og mangfald i regionalt næringsliv
  • Arrangementa skal vere ein motivasjonsfaktor for å få ungdom til å velje utdanningsretning og yrke som finst i eigen region
  • Arrangementa skal gi betre kjennskap og refleksjon i høve til utradisjonelle yrkes- og karrierevegar på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn

Karrieredagane vil ble haldne i perioden 11. september til 2. oktober.

Nærmare opplysningar vil kome i byrjinga av 2019.

Regionale koordinatorar: 

REGION NAMN EPOST TELEFON
Nordmøre Monika Eeg monika@knn.no 91598917
Nordre Sunnmøre Jorunn Øren jorunn.oren@mrfylke.no 48955952
Romsdal Britt Blichfeldt bb@moldenf.no 48313560
Søre Sunnmøre Torill Sølvi Engeseth torill.engeseth@hivolda.no 45806705
Søre Sunnmøre Terese Balsnes terese.balsnes@hivolda.no 70075337

Frist for påmelding var 3. juni 2019.

Kontaktpersonar

Rose Mari Skarset Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 /
Mob. 915 59 917
Send e-post